İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

TREVI A.Ş, kendi personeli ve çalıştırdığı alt yüklenicilerin İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uyması için gerekli azami çabayı sarf eder. Şirket, çalışanlarına sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlama sorumluluğunun bilincindedir.

Aşağıda listelenen taahhütler TREVI İş Sağlığı ve Güvenliği politikasının temellerini oluşturur. 

  • Tüm personelin her zaman ve koşulda güvenlik ve sağlığının gözetilmesi,
  • Şantiye sahasında yer alan tüm santral ve ekipmanın güvenli bir şekilde işletilmesi,
  • İş sağlığı ve güvenliği performansının ulusal ve uluslararası standartlar uyarınca gözlemlenmesi ve sürekli bir şekilde geliştirilmesi,
  • Kirliliği önleyici yöntemler ve Atık yönetimi vasıtaları ile çevresel etkimizin en aza indirilmesi,
  • Şirket faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilere verilebilecek hasarların önlenmesi,
  • Şirket personelinin hak ve sorumluluklar bilincini sağlayacak şekilde sürekli bir şekilde eğitilmesi, 
  • İş güvenliği kapsamına giren konularda İşveren ve ilgili taraflarla açık iletişim halinde olunması,
  • İş sahasında oluşabilecek acil bir durum karşısında anında müdahale edebilecek hazırlığa sahip olunması.

TREVI A.Ş, iş Sağlığı ve Güvenliği konularında kendini sürekli geliştirmeyi amaç edinmiş bir organizasyondur. Şirket, en güncel ulusal ve uluslararası standartlara vakıf olup bunların iş yerindeki kaza ve kayıpları en aza indireceği bilinci ile hareket eder.

Nihai hedefimiz, ulusal ve uluslararası kurallar uyarınca belirlenen politikamızın tüm şirket personeli tarafından harfiyen uygulanmasını sağlamaktır.  

İş Sağlığı ve Güvenliği (OSGB) yönetimi şirketin ana görev ve yönetim stratejilerinden olup işlerin kontrol altında tutulması ve sürekli gelişim adına İprosedürlerin sistematik bir şekilde uygulanması ana hedefimizdir.  

İş Sağlığı ve Güvenliği yönetiminin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için güçlü bir organizasyon ve insan kaynağı gerekmektedir. Her bir personelin şantiyedeki iş güvenliğinden sorumlu olmasının yanında, gerekli denetimleri yapabilecek bilgi birikimi ve tecrübeye sahip profesyoneller istihdam edilmektedir. Ayrıca, TREVI Grup İş Güvenliği koordinatörü de periyodik olarak Türkiye şubesinin faaliyetlerini denetleyerek dünyanın diğer ülkelerindeki uygulamalar hakkında bilgi vermektedir.

 

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internette çalışmak çezelerler kullanılabilir. Bu çerezlerin bu web sitesinde kullanılmasını kabul edersiniz.  Çerez Politikası